Powrót do góry

 pl  en  ru

EURO EKO Polska Invest Group| Program partnerski

W Programie Partnerskim zarobisz 100zł jako osoba polecająca, a nowy klient otrzyma 50zł.

Pobierz ulotkę - Euro Eko Polska

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Zarabiaj i daj zarobić innym”

 

I. Organizator akcji promocyjnej :

Akcja promocyjna organizowana jest przez:

1. EURO-EKO SERWIS Sp. z o.o w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. Mielczarskiego 121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach KRS Nr 0000301668, oraz

2. ENERGO –EKO-PLUS Sp z o.o. w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Mielczarskiego 121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach KSR Nr 0000251924

3. EURO-EKO SERWIS Sp. z o.o oraz ENERGO –EKO-PLUS Sp z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 121 są administratorami danych osobowych osób Polecanych oraz Polecających w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zn. zm.).

4. Dane osobowe osób Polecanych oraz Polecających będą przechowywane i przetwarzane w siedzibach firm EURO-EKO SERWIS Sp. z o.o oraz ENERGO –EKO-PLUS Sp z o.o.

5. Uczestnikowi, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru.

 

II. Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna trwa od dnia 1 lipca 2015r. do odwołania przez Zarząd firmy EURO-EKO SERWIS i ENERGO-EKO-PLUS.

2. Miejscem akcji promocyjnej są wszystkie punkty gastronomiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wytwarzające powyżej 60 l zużytego oleju miesięcznie.

 

III. Uczestnictwo w akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób, które są klientami, bądź osobami współpracującymi z firmami EURO-EKO SERWIS i ENERGO-EKO-PLUS.

2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania wynagrodzenia w programie „Zarabiaj i daj zarobić innym”.

 

IV. Zasada funkcjonowania programu promocyjnego

Osoba polecająca
Osoba polecająca to taka osoba, która jest już klientem firmy EURO-EKO SERWIS i ENERGO-EKO-PLUS – właściciel firmy, szef kuchni, menager lokalu gastronomicznego, bądź osoba współpracująca z firmami EURO-EKO SERWIS i ENERGO-EKO-PLUS.
Osoba polecająca ma za zadanie umówić spotkanie z potencjalnym nowym klientem, które zakończy się podpisaniem umowy z jedna z naszych firm.
Osoba polecająca za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie od jednej z naszych firm (odpowiedzialnej za dany teren) w wysokości 100 zł netto.
Osoba polecająca jest zobowiązania do wypełnienia kwestionariusza osobowego, na podstawie którego zostanie wystawiona umowa o dzieło. Po podpisaniu umowy o dzieło i odesłaniu do siedziby firmy podpisanego egzemplarza listem poleconym nastąpi wypłata wynagrodzenia poprzez wpłatę na konto osoby polecającej.
Osoba polecana
Osobą polecaną jest klient, który podpisze umowę z jedną z naszych firm (odpowiedzialnej za dany teren) na odbiór zużytego oleju. Podpisana umowa pochodzi z polecenia osoby polecającej.
Osoba polecana za podpisanie umowy z jedną z naszych firm (odpowiedzialnej za dany teren) otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50 zł netto.
Osoba polecana jest zobowiązania do wypełnienia kwestionariusza osobowego, na podstawie którego zostanie wystawiona umowa o dzieło. Po podpisaniu umowy o dzieło i odesłaniu do siedziby firmy podpisanego egzemplarza listem poleconym nastąpi wypłata wynagrodzenia poprzez wpłatę na konto osoby polecanej.
Osoba polecana może stać się osobą polecającą.
Osoba polecająca i osoba polecana zostanie rozliczona po zakończeniu całego miesiąca rozliczeniowego.
Osoby Polecane oraz Polecające powinny kierować korespondencję do firmy, która swym działaniem obejmuje terytorium województwa odpowiednio:
- Firma Euro Eko Serwis Sp. z o. o. województwa: małopolskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie,

- Firma Energo-Eko-Plus Sp. z o. o. województwa: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie.

 

V. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające osobie Polecanej lub Polecającej przesłanie poprawnie wypełnionych umów o dzieło oraz kwestionariuszy osobowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru wynagrodzenia z przyczyn leżących po stronie osób Polecanych lub Polecających.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany miejsca zamieszkania podanego przez osobę Polecaną bądź Polecającą lub adresu do korespondencji lub zmiany innych danych - uniemożliwiające przesłanie wynagrodzenia.

 

VI. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się:

- W siedzibach firm Euro Eko Serwis Sp. z o. o. oraz Energo Eko Plus Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 121.

- na stronie www.euro-eko-polska.pl

 

VII. Biorąc udział w akcji „Zarabiaj i daj zarobić innym” osoba Polecana oraz Polecająca akceptuje tym samym treść niniejszego Regulaminu, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.

 

VIII. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zakończenie akcji promocyjnej „Zarabiaj i Daj Zarobić innym” nastąpi poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.euro-eko-polska.pl nie później niż 14 dni przed planowanym zakończeniem programu.

 

IX. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:

Euro- Eko-Serwis Sp. z o. o. , ul. Mielczarskiego 121, 25-611 Kielce.

Energo-Eko-Plus Sp. z o. o., ul. Mielczarskiego 121, 25-611 Kielce.

Z dopiskiem „Zarabiaj i daj zarobić innym”

 

X. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego.

Jesteśmy na Google+
Google+